اخبار تیگران

تازه ترین اخبار تیگران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مدیریت پسماند به مجموعه مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید، ذخیره، جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماند گفته می شود که منطبق بر اصول زیست محیطی وبهداشت عمومی می باشد.

عناصر مدیریت پسماند:
 
اصولا سیستم های مدیریت پسماند شهری در سرتاسر جهان، دارای هشت عنصر موظف به شرح زیر هستد:

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به قرار گرفتن کشور در ناحیه گرم و خشک، تغییر وضعیت آب و هوایی کشور ، خشکسالی چندین سال اخیر و کاهش نذورات آسمانی اهمیت روزافزون به مقوله آب را بیش از بیش مورد توجه قرار میدهد. از آن جایی که هدر رفت آب از طریق انتقال به انشعاب های خانگی و صنعتی با توجه به فرسودگی مجراریهای خطوط انتقال در زیر زمین و همچنین انتقال درست و بهینه از همان ابتدا در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و همچنین منابع آب جهان محدود است و براساس یک دیدگاه بدبینانه اگرجنگ جهانی دیگری بخواهد در جهان به وقوع بپیوندد برسر مساله آب و دسترسی به منابع آبی خواهد بود.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرکت باتاب خودرو صنعت با توجه به ضروریات کشور در این حوزه و مقابله با تحریمها برای جلوگیری از آسیبهای وارده به این صنعت سعی بر آن دارد با بهره گیری از دانش بومی ، استفاده از مهندسان مجرب و با تحقیق های مستمر برای پیشرفت هرچه بیشتر کشور در صنعت نفت و گاز از طریق طراحی و شبیه سازی المانهای محدود قطعات و تجهیزات دوار و ثابت گامی بلند بردارد و از خروج سرمایه های مادی و انسانی کشور جلوگیری نماید.

تماس

تلفن: 02100000000
ایمیل: info@tigran.ir

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه
9:00 صبح تا 5:30 عصر