تیم حرفه ای

تولید محصولات صنعتی یک فرایند دانش محور است و بیش از آنکه وابسته به سرمایه گذاری مالی باشد وابسته به سرمایه انسانی است.
کیفیت یک محصول فنی بسیار تحت تاثیر ماهیت تیم حرفه ای توسعه آن است فلذا توسعه صنعتی توسط یک تیم حرفه ای و باتجربه با داشتن ایده های منحصر بفرد که به لحاظ دانش فنی و علمی بروز باشد اهمیت ویژه ای دارد.
جذب و حفظ نیروی انسانی بروش اصولی جهت حفظ توسعه پایدار با قراردادهای بلندمدت ، جهت رشد مستمر ظرفیت تیم فنی تیگران از سیاست های اساسی شرکت جهت توسعه مسائل فنی می‌باشد.
انتخاب نیروی انسانی قابل اعتماد جهت حفظ هویت حرفه‌ای تحت هر شرایط از دیگر معیارهای انتخاب و جذب نیروی انسانی است.
در حال حاضر شرکت باتاب خودرو صنعت نیروی انسانی تمام وقت متخصص با قرارداد بلند مدت دارد . همچنین  استخدام مستمر نیروی انسانی جهت توسعه و ارتقاي سرمایه انسانی تیم فنی تیگران علاوه بر توسعه ایده آل در حال حاضر، آینده روشنی را برای محصولات تولید شده ترسیم می کند.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین اخبار و مطالب مطلع شوید.

عضویت در خبرنامه