نفت و گاز.

تیگران با داشتن کادری متخصص و حرفه ای فعال در حوزه نفت و گاز می باشد.

معاینه فنی.

تیگران فعال در حوزه معاینه فنی کشور حامی محیط زیست و سلامت مردم می باشد.

سرمایه انسانی

تیگران با داشتن نیروی جوان و متخصص و با انگیزه آماده فعالیت در حوزه های مختلف می باشد.

طراحی قطعات

با وجود تحریم هایی که در کشور وجود دارد اما تیگران در طراحی قطعه جزء صف شکنان می باشد.

ماشین کاری

تیگران با استفاده از دانش روز خدمات ماشینکاری قطعات صنعتی را انجام می دهد.

تکنولوژی روز

با داشتن سرمایه انسانی ارزشمند توانستیم به تکنولوژی های روز دست یابیم